Szkoła Policealna Nr 19

Lokalizacja

województwo: wielkopolskie
powiat: Powiat m. Poznań
gmina: M. Poznań
miejscowość: Poznań

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Szkoła Policealna Nr 19
28 Czerwca 1956r. 352/360
61-441 Poznań
Poczta: Poznań
telefon: 0618320033
fax: 0618320033
strona internetowa: www.19liceum.poznan.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoła Policealna Nr 19 (Poznań), jest to Szkoła policealna (ponadgimnazjalna).

Statystyka

Liczba uczniów: 23
Liczba oddziałów: 1
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: wielkopolskie
powiat:
gmina: